Pompy do nawadniania

Pompy do nawadniania

Pom­py do nawad­nia­nia — dla rol­nic­twa, słu­żą­ce do nawad­nia­nia pól i dużych obszarów.

W naszej ofer­cie znaj­du­ją się pom­py powierzch­nio­we i głę­bi­no­we o mocy nawet 350‑1000 kW i o wydaj­no­ści do 10 000 m³/​godz.

Scroll to Top