Pompy zatapialne DR-STEEL

Pompy do wody zabrudzonej (zanieczyszczenia do 12mm). Do odwadniania pomieszczeń i opróżniania płaskich zbiorników. Główne zastosowania to woda deszczowa i pompowanie cieczy z pralek itp.

logo zenit

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  350 l/​min

 • Podnoszenie maksymalne

  15 m

 • Moc

  0.25 — 0.75 kW

 • Masa

  5.9–8.5 kg

 • Szerokość

  170 — 215 mm

 • Wysokość

  300–355 mm

Cechy

ZAMIENNIK — ODPOWIEDNIK GRUNDFOS UNILIFT

Pom­py w cało­ści wyko­na­ne ze sta­li nie­rdzew­nej AISI 304, do pra­cy cią­głej w peł­nym zanu­rze­niu (zata­pial­ne). Dwa uszczel­nie­nia mecha­nicz­ne węglik krzemu/​ceramika umiesz­czo­ne w komo­rze ole­jo­wej oraz dodat­ko­wy sim­me­ring w bez­po­śred­nim kon­tak­cie z cieczą.

Pom­py do wody zabru­dzo­nej (zanie­czysz­cze­nia do śred­ni­cy 12 mm). Do odwad­nia­nia pomiesz­czeń i opróż­nia­nia pła­skich zbior­ni­ków. Głów­ne zasto­so­wa­nia to woda desz­czo­wa i zabrudzona.

Materiały

 • obu­do­wa: stal nie­rdzew­na AISI 304
 • wir­nik: stal nie­rdzew­na AISI 304
 • śru­by i nakręt­ki: stal nie­rdzew­na A2-70
 • uszczel­ki NBR
 • wał: stal nie­rdzew­na AISI 431
 • uszczel­nie­nie: węglik krzemu/​ceramika x 2 + dodat­ko­wy sim­me­ring (NBR)

Granice stosowania

 • tem­pe­ra­tu­ra 40*C (lub 90*C mak­sy­mal­nie 2–3 minuty)
 • ph cie­czy: 6–14
 • lep­kość: 1 mm2s
 • gęstość: 1 kg/​dm3
 • mak­sy­mal­na licz­ba włą­czeń na godzi­nę: 30

Cechy konstrukcyjne — pompy DR STEEL

dr steel budowa

dr steel cechy

Parametry pomp

dr steel parametry

Wymiary

dr steel wymiary

Polecane produkty

Scroll to Top