Pompy zatapialne DG-STEEL

Pompy do wody zabrudzonej (zanieczyszczenia do 40mm). Do przepompowania ścieków z pralni, umywalek i myjni samochodowych. Główne zastosowania to woda brudna z piaskiem i drobnymi zanieczyszczeniami.

logo zenit

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 400 l/​min

 • Podnoszenie maksymalne

  do 9 m

 • Moc

  0.37 — 0.75 kW

 • Masa

  6.6 — 8.9 kg

 • Szerokość

  170 — 210 mm

 • Wysokość

  350 — 400 mm

Cechy

ZAMIENNIK — ODPOWIEDNIK GRUNDFOS UNILIFT

Pom­py w cało­ści wyko­na­ne ze sta­li nie­rdzew­nej AISI 304, do pra­cy cią­głej w peł­nym zanu­rze­niu (zata­pial­ne). Dwa uszczel­nie­nia mecha­nicz­ne węglik krzemu/​ceramika umiesz­czo­ne w komo­rze ole­jo­wej oraz dodat­ko­wy sim­me­ring w bez­po­śred­nim kon­tak­cie z cieczą.

Pom­py do wody zabru­dzo­nej (zanie­czysz­cze­nia do 40mm). Do prze­pom­po­wa­nia ście­ków z pral­ni, umy­wa­lek i myj­ni samo­cho­do­wych. Głów­ne zasto­so­wa­nia to woda brud­na z pia­skiem i drob­ny­mi zanieczyszczeniami.

Materiały

 • obu­do­wa: stal nie­rdzew­na AISI 304
 • wir­nik: stal nie­rdzew­na AISI 304
 • śru­by i nakręt­ki: stal nie­rdzew­na A2-70
 • uszczel­ki NBR
 • wał: stal nie­rdzew­na AISI 431
 • uszczel­nie­nie: węglik krzemu/​ceramika x 2 + dodat­ko­wy sim­me­ring (NBR)

Granice stosowania

 • tem­pe­ra­tu­ra 40*C (lub 90*C mak­sy­mal­nie 2–3 minuty)
 • ph cie­czy: 6–14
 • lep­kość: 1 mm2s
 • gęstość: 1 kg/​dm3
 • mak­sy­mal­na licz­ba włą­czeń na godzi­nę: 30

Cechy konstrukcyjne — pompy DG STEEL

dg steel budowa

dg steel cechy

Parametry pomp

dg steel parametry

Wymiary

dg steel wymiary

Polecane produkty

Scroll to Top