Pompy samozasysające ROBUSTA serii B

Samozasysające pompy nadające się do odwodnień, szlamów, ścieków oraz dla przemysłu.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  1300 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  80 m

 • Przyłącze ssawne

  50 — 450 mm

 • Przyłącze tłoczne

  32 — 400 mm

Cechy pomp ROBUSTA serii B

Samo­za­sy­sa­ją­ce pom­py nada­ją­ce się do odwod­nień, szla­mów, ście­ków oraz dla przemysłu.

pompa elektryczna samozasysajaca

Agre­ga­ty pom­po­we Robu­sta serii B to spe­cjal­na kon­struk­cja kor­pu­su dają­ca moż­li­wość zassa­nia cie­czy bez potrze­by zale­wa­nia linii ssaw­nej i sto­so­wa­nia koszy z zawo­rem stopowym.

Koniecz­ne jest jedy­nie (czę­ścio­we) zala­nie kor­pu­su pom­py. Czę­ścio­wa recyr­ku­la­cja cie­czy w kor­pu­sie daje moż­li­wość „odpom­po­wa­nia” powie­trza z linii ssaw­nej i szyb­kie zasy­sa­nie. Po wstrzy­ma­niu pom­po­wa­nia do ponow­ne­go zasy­sa­nia nie jest koniecz­ne kolej­ne zale­wa­nie (linii ssawnej).

robusta logo

Zastosowanie

 • Dla prze­my­słu
 • Do odwod­nień
 • Do szla­mu i ścieków

Agre­ga­ty dostęp­ne w dwóch wer­sjach: 

 • Z napę­dem elektrycznym
 • Z napę­dem spalinowym

Pompy z napędem spalinowym

Typ
Model
Przy­łą­cza [mm]
Sil­nik
Moc [kW]
Wol­ny prze­lot [mm]
Wydaj­ność Qmax [m3/​godz]
Pod­no­sze­nie Hmax [m]
RB425
RB425BGLD62+TT
100
Lomb.9LD626/2
11
70x50
150
18
RB425
RB425AGVM2+TT
100
VM SUN2105
24
70x50
180
35
RB625
RB625AGVM2+TT
150
VM SUN2105
24
73x30
300
25
RB625
RB625AGVM3+TT
150
VM SUN3105
45
73x30
300
31
RB625
RB625BGLD62+TT
150
Lomb.9LD626/2
10
73x30
300
13
RB625
RB625BGS4/PKSIL+TT
150
Per­kins 415P4
12
73x30
300
13
RB831
RB831BGVM3+TT
200
VM SUN3105
25
73x56
550
23
RB831
RB831AGVM3T+TT
200
VM SUN3105t
34
73x56
550
29
RB831
RB831OGVM4T+TT
200
VM SUN4105te2
57
73x56
550
42
RB1031
RB1031AGS4/VM4T+TT
250
VM SUN4105te2
55
80x80
750
32
RB1240
RB1240BGS6/DZB6+TT
300
Deutz BF6L914
75
80x80
1200
22

Pompy z napędem elektrycznym

Typ
Model
Przy­łą­cza [mm]
Sil­nik
Moc [kW]
RPM
Wol­ny prze­lot [mm]
Wydaj­ność Qmax [m3/​godz]
Pod­no­sze­nie Hmax [m]
RB216
RB216BGT
50
elek­trycz­ny
3
2900
24x23
45
19
RB216
RB216AGT
50
elek­trycz­ny
4
2900
24x23
50
25
RB220
RB220BGT
50
elek­trycz­ny
5,5
2900
22x28
50
29
RB220
RB220AGT
50
elek­trycz­ny
7,5
2900
22x28
50
33
RB316
RB316BGT
80
elek­trycz­ny
4
2900
27x34
100
18
RB316
RB316AGT
80
elek­trycz­ny
5,5
2900
27x34
100
22
RB316
RB316OGT
80
elek­trycz­ny
7,5
2900
27x34
120
26
RB320
RB320BGT
80
elek­trycz­ny
7,5
2900
38x37
120
23
RB320
RB320AGT
80
elek­trycz­ny
9
2900
38x37
120
30
RB320
RB320OGT
80
elek­trycz­ny
11
2900
38x37
120
36
RB325
RB325BGT
80
elek­trycz­ny
15
2900
40x16
120
42
RB325
RB325AGT
80
elek­trycz­ny
18,5
2900
40x16
120
48
RB416
RB416AGT
100
elek­trycz­ny
11
2900
29x50
200
25
RB425
RB425BGT
100
elek­trycz­ny
22
2900
50x24
160
43
RB425
RB425AGT
100
elek­trycz­ny
30
2900
50x24
160
47
RB325
RB325BGT4
80
elek­trycz­ny
4
1450
40x16
120
14
RB325
RB325AGT4
80
elek­trycz­ny
5,5
1450
40x16
120
19
RB425
RB425BGT4
100
elek­trycz­ny
5,5
1450
50x24
150
15
RB425
RB425AGT4
100
elek­trycz­ny
7,5
1450
50x24
180
18
RB625
RB625BGS4
150
elek­trycz­ny
9
1450
30x73
300
14
RB625
RB625AGT4
150
elek­trycz­ny
11
1450
30x73
350
17
RB831
RB831BGS4
200
elek­trycz­ny
22
1450
75x55
500
17
RB831
RB831AGS4
200
elek­trycz­ny
30
1450
75x55
500
21
RB831
RB831OGS4
200
elek­trycz­ny
37
1450
75x55
550
25

Polecane produkty

Scroll to Top