Pompy EVAK ERS /​DIVA

Pompy odwodnieniowe serii ERS / DIVA – transfer wody z piaskiem i szlamem na dużą skalę.evak logo

Zapytaj o produkt

Zastosowanie

 • Pom­po­wa­nie szlamów
 • Odwad­nia­nie kopalni
 • Obieg i dostar­cza­nie wody pro­ce­so­wej i chło­dzą­cej dla przemysłu
 • Pra­ca cią­gła i wyma­ga­ją­ce warunki
 • Trans­fer wody zanie­czysz­czo­nej z wyso­ką wydajnością
 • Odwad­nia­nie wyko­pów, tune­li i zbiorników

Cechy

 • Wir­nik półotwarty
 • Podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne pra­cu­ją­ce w kąpie­li ole­jo­wej (węglik krzemu/​węglik krze­mu od stro­ny pom­po­wa­nej cieczy)
 • Auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie prą­do­we i termiczne
 • Płaszcz chło­dzą­cy – moż­li­wość pra­cy w nie­peł­nym zanu­rze­niu w try­bie ciągłym
 • Wyko­na­nie kor­pu­su pom­py z żeliwa
 • Hydrau­li­ka (wir­nik, pły­ta ścier­na) ze sta­li chromowej
 • Wał ze sta­li nie­rdzew­nej AISI410

Inne parametry użytkowe pomp EVAK ERS/​DIVA

 • Gęstość cie­czy do 1.1kg/dm3
 • Tem­pe­ra­tu­ra pra­cy do 40 stop­ni Celsjusza

Dane techniczne

Model pom­py
Zasi­la­nie
50Hz 
Dłu­gość kabla
std
moc pom­py
P2 [kW]
Q
[l/​min]
H
max
[m]
Pobór
prą­du
[A]
Kró­ciec
tłocz­ny
Prze­lot
wir­ni­ka
[mm]
Masa
[kg]
Uwa­gi
100ERS5.150T
100DIVA5.150T
3~, 400V
20 m
11
3700
22
22,0
6″
20
166
1450 obr./min
Wir­nik otwarty
200ERS5.200T
200DIVA5.200T
3~, 400V
20 m
15
6300
20
31,9
6″
30
278
1450 obr./min
Wir­nik otwarty

Charakterystyka

pompa zatapialna evak ers diva charakterystyka x

Wymiary w mm.

wymiary ers diva

Ozna­cze­nie modelu
A
A1
B
H
H1
H2
H3
100DIVA‑5.150
445
305
370
790
797
655
242
200DIVA‑5.200
515
350
455
970
940
830
282

Polecane produkty

Scroll to Top