Pompy zatapialne osiowe EL

Pompy zatapialne osiowe EL.

evak logo

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  108 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  4.5 m

 • Moc

  0,4 — 1,5 kW

Cechy

 • Lek­ka waga
 • Pro­ste w obsłu­dze i przenoszeniu

  evak el pompa wirnik

 • Wir­nik z osio­wym prze­pły­wem – bar­dzo wyso­ka wydaj­ność przy nie­du­żej wyso­ko­ści
  pod­no­sze­nia
 • Duża odpor­ność na koro­zje i cząst­ki ścierne

Zastosowanie

 • Odwad­nia­nie, prze­pom­po­wy­wa­nie, nawad­nia­nie, napeł­nia­nie zbiorników 
 • Prze­mysł, rolnictwo 
 • Pom­po­wa­nie z mak­sy­mal­na wydajnością

Charakterystyka

evak el pompa charakterystyka

Specyfikacja

evak el pompa specyfikacja

Wymiary pomp zatapialnych osiowych EL

evak el pompa wymiary

evak el pompa
evak el pompa

Polecane produkty

Scroll to Top