Pompy szlamowe EVAK EW/​ECW

Pompy do szlamu i ścieków zawierających ciała stałe o maksymalnej wielkości do 50 mm. Wirnik otwarty typu VORTEX zapewnia uniwersalność zastosowania, co w połączeniu z relatywnie niską wagą czyni urządzenia EW/ECW atrakcyjnym także w zastosowaniach przenośnych.evak logo

Zapytaj o produkt

Zastosowanie

 • prze­pom­pow­nie wód deszczowych
 • tem­pe­ra­tu­ra cie­czy do 40*C
 • pom­po­wa­nie wody brudnej
 • pom­po­wa­nie szlamu
 • głę­bo­kość zanu­rze­nia do 10 m

Cechy

 • wbu­do­wa­ne zabez­pie­cze­nia prądowe
 • sil­nik 2‑biegunowy
 • łoży­ska kulowe
 • kla­sa izo­la­cji IP 68
 • wol­ny prze­lot wir­ni­ka min. 45mm
 • wir­nik pół­otwar­ty typu Vortex
 • zwięk­szo­na odpor­ność na ścieranie
 • duży prze­lot wir­ni­ka przy rela­tyw­nie dużych wyso­ko­ściach podnoszenia
 • bez­ob­słu­go­we
 • podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne węglik krzemu/​węglik krze­mu BURGMANN
 • do pra­cy ciągłej

Materiały konstrukcyjne pomp EVAK EW/​ECW

Pom­py serii EW (do mocy 5.5kW)

  • Kor­pus i wir­nik: żeli­wo szare
  • Obu­do­wa sil­ni­ka: stal nie­rdzew­na AISI304
  • Pokry­wa gór­na: żeli­wo szare
  • Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne: węglik krzemu/​węglik krze­mu w inspek­cyj­nej komo­rze olejowej
  • Wał: stal nie­rdzew­na AISI 410

Pom­py serii ECW (powy­żej mocy 7.5kW)

  • Kor­pus i wir­nik: żeli­wo szare
  • Obu­do­wa sil­ni­ka: żeli­wo szare
  • Pokry­wa gór­na: żeli­wo szare
  • Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne: węglik krzemu/​węglik krze­mu w inspek­cyj­nej komo­rze olejowej
  • Wał: stal nie­rdzew­na AISI 410
pompa zatapialna szlamowa evak ecw x
Pom­pa ECW – kor­pus sil­ni­ka z żeli­wa sza­re­go (dla mode­li o mocy 7.5kW i więcej)

Dane techniczne

Model pom­py
Zasi­la­nie
50Hz 
Dłu­gość kabla
std
moc pom­py
P2 [kW]
Q
[l/​min]
H
max
[m]
Pobór
prą­du
[A]
Kró­ciec
tłocz­ny
Prze­lot
wir­ni­ka
[mm]
Masa
[kg]
Uwa­gi
80EW5.30T
3~, 400V
20 m
2,2
750
19,5
5,2
GW 3″
45
36
wir­nik VORTEX
100EW5.50T
3~, 400V
20 m
3,7
1200
23,5
8,6
GW 4″
45
56
wir­nik VORTEX
100EW5.75T
3~, 400V
20 m
5,5
1400
29,5
12
GW 4″
45
62
wir­nik VORTEX
100ECW5.100T
3~, 400V
20 m
7,5
1400
35
15,9
GW 4″
50
74
wir­nik VORTEX
100ECW5.150T
3~, 400V
20 m
11
2000
36
21,7
GW 4″
50
84
wir­nik VORTEX

Charakterystyka pracy

Pompy serii EW (2.2 kW – 5.5 kW)

pompy szlamowe ew charakterystyka

Pompy serii ECW (7.5 kW – 11.0 kW)

charakterystyka pompy ecw evak szlamowa zatapialna przenosna x

Wymiary w mm.

wymiary ew ecw x

Ozna­cze­nie modelu
A
A1
A2
A3
D
D1
D2
H(N)
H1 (N1)
H2(N2)
H3(N3
80EW5.30
390
103
235
151
210
105
105
552
420
150
152
100EW5.50
470
110
257
170
218
98
120
633
468
160
206
100EW5.75
470
110
257
170
218
98
120
673
508
160
206
100ECW5.100
555
115
330
150
245
130
115
725
552
180
270
100ECW5.150
555
115
330
150
245
130
115
725
552
180
270

Polecane produkty

Scroll to Top