Pompy peryferalne CALPEDA CT

Pompy perfyeralne do czystych mediów z żeliwa i brązu - dla wyższych ciśnień pracy i niedużej wydajności.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  35 l/​min

 • Podnoszenie maksymalne

  40 m

 • Moc

  0.33 kW

 • Masa

  5–6 kg

 • Przyłącze ssawne

  1″ — 32 mm

 • Przyłącze tłoczne

  1″ — 32 mm

 • Wykonania materiałowe

  żeli­wo sza­re, brąz, stal nierdzewna

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V i 400V

Cechy pomp peryferalnych CALPEDA CT

Pom­py pery­fe­ral­ne mono­blo­ko­we, kom­pak­to­wa i zwar­ta budo­wa z sil­ni­kiem w kla­sie izo­la­cji IP54, kla­sa izo­la­cji F, 2900 RPM, 50Hz.

CT — wer­sja kor­pus z żeli­wa sza­re­go, wir­nik z brązu

B‑CT — wer­sja z brą­zu do wody pit­nej, wody morskiej

wał ze sta­li chro­mo­wej AISI 430
uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne grafit/​ceramika/​NBR

Zastosowanie

 • pom­po­wa­nie czy­stej wody i pod­no­sze­nie ciśnie­nia w małych instalacjach
 • tem­pe­ra­tu­ra cie­czy do 60*C
 • samo­za­sy­sa­nie do 7 m (wyma­ga wstęp­ne­go zala­nia cie­czą i sto­so­wa­nia zawo­ru na ssaniu)
 • pom­py prze­zna­czo­ne do pra­cy ciągłej
 • do cyr­ku­la­cji, przepompowania

calpeda ct pompa peryferalna wydajnosc

calpeda ct peryferalna wymiary

Scroll to Top