Pompy obiegowe in-line Grundfos TP, TPE

Pompy pionowe obiegowe serii TP i TPE (z falownikiem).

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

  • Wydajność maksymalna

    do 1500 m3/​h

  • Podnoszenie maksymalne

    do 140 m

  • Wykonania materiałowe

    żeli­wo sza­re, stal kwa­so­od­por­na, brąz

Cechy pomp obiegowych in-line Grundfos TP, TPE

grundfos tp pompy obiegowe

Wyso­ko­spraw­ne pom­py obie­go­we i cyr­ku­la­cyj­ne GRUNDFOS — serii TP i TPE

Zastosowanie

• sie­ci cieplne,
• insta­la­cje grzewcze,
• insta­la­cje klimatyzacyjne,
• sie­ci chłodnicze,
• insta­la­cje zaopa­trze­nia w wodę,
• insta­la­cje przemysłowe,
• prze­my­sło­we insta­la­cje chłodnicze.

Zaj­mu­je­my się pro­fe­sjo­nal­nym dobo­rem urzą­dzeń, zapra­sza­my do kon­tak­tu i sta­łej współpracy.

Scroll to Top