Filtr koszowy FLUIMAC do ochrony pomp

fluimac

 

Filtr koszowy jest ważnym urządzeniem zabezpieczającym pompę. Jego zastosowanie pozwala odfiltrować zawarte w cieczy zawieszone ciała stałe, nitki i glony, które są szczególnie szkodliwe dla pomp.

Zespół nie zawiera części metalowych i dlatego idealnie nadaje się do bardzo agresywnych płynów, takich jak kwasy i zasady stosowane w przemyśle chemicznym.

Filtr koszowy wewnętrzny umożliwia łatwe wyjmowanie, inspekcję, a także czyszczenie filtra ssawnego

 

Zapytaj o produkt

Główne cechy

  • Wyko­na­nie mate­ria­ło­we w cało­ści z PP
  • Niskie stra­ty
  • Moż­li­wość mon­ta­żu na króć­cu ssaw­nym pompy
  • Łatwo dostępny kosz wewnętrz­ny z otwo­ra­mi fil­tra­cyj­ny­mi 2.5x40mm
  • Przy­łą­cza gwin­to­wa­ne 1” — 1 ½” — 2”- 3”
  • Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie: 1.5 bar

Wymiary w mm.

filtry fluimac kartapl

Scroll to Top