Pompy membranowe HILTA

Spalinowe pompy membranowe dla budownictwa i przemysłu, najwyższa jakość i trwałość, przeznaczone do najbardziej wymagających aplikacji.

 

Kategoria: Tag:
Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  22 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  20 m

 • Moc

  1.95 kW

Cechy

 • pom­pa mem­bra­no­wa — pom­po­wa­nie szla­mów i gęstych cieczy
 • moż­li­wa dłu­ga pra­ca na sucho
 • duży prze­lot pom­py (pom­po­wa­nie czą­stek sta­łych do 40 mm)
 • dwu­ko­ło­wy wózek jezdny
 • naj­wyż­sza jakość i trwałość
 • dostęp­na wer­sja ze zbior­ni­kiem pali­wa pozwa­la­ją­cym na 24 godzi­ny pracy
 • pom­pa spa­li­no­wa z sil­ni­kiem die­sla YANMAR
 • wlot/​wylot pom­py 3″
 • wydaj­ność mak­sy­mal­na 22 m³/​h
 • zasy­sa­nie z 7 m
 • wyso­kość pod­no­sze­nia mak­sy­mal­na 20 m
 • waga ok 170 kg

Ofe­ru­je­my zarów­no nowe urzą­dze­nia, jak i pom­py po reno­wa­cji (nowy sil­nik i czę­ści pra­cu­ją­ce) oraz czę­ści zamien­ne do pomp HILTA.

Scroll to Top