Pompy zatapialne osiowe EL

Pompy zatapialne osiowe EL.

evak logo

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  108 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  4.5 m

 • Moc

  0,4 — 1,5 kW

Cechy

 • Lek­ka waga
 • Pro­ste w obsłu­dze i przenoszeniu

  evak el pompa wirnik

 • Wir­nik z osio­wym prze­pły­wem – bar­dzo wyso­ka wydaj­ność przy nie­du­żej wyso­ko­ści
  pod­no­sze­nia
 • Duża odpor­ność na koro­zje i cząst­ki ścierne

Zastosowanie

 • Odwad­nia­nie, prze­pom­po­wy­wa­nie, nawad­nia­nie, napeł­nia­nie zbiorników 
 • Prze­mysł, rolnictwo 
 • Pom­po­wa­nie z mak­sy­mal­na wydajnością

Charakterystyka

evak el pompa charakterystyka

Specyfikacja

evak el pompa specyfikacja

Wymiary pomp zatapialnych osiowych EL

evak el pompa wymiary

evak el pompa
evak el pompa

Scroll to Top